Dubok zagrižaj kao posledica niske donje 1/3 lica sa izraženim gingivalnim osmehom (vidljivost desni)

Dubok zagrižaj može biti uzrokovan položajem kostiju donjeg lica koje su tako raspoređene da pacijent kao posledicu ima opisani simptom. Uzrok može biti i preterano izrastanje gornjih ili donjih zuba u prednjem segmentu lica, ili pak njihova prenaglašena nagnutost (tada je reč o strmom zagrižaju). Kod takvih pacijenata lečenje je usredređeno isključivo na ortodontsku terapiju. Na osnovu proučavanja konkretnog slučaja određujemo pravac lečenja pacijenta.

Zašto je kod ovog pacijenta došlo do dubokog zagrižaja?

Do dubokog zagrižaja u ovom slučaju došlo je zbog niske donje trećine lica, kombinovane sa prenaglašenim izrastanjem zuba u gornjoj vilici.

Koje su bile posledice ovog dubokog zagrižaja?   

Prilikom maksimalnog osmeha bile su vidljive desni. Usled uvučenosti donje vilice, profil je bio deficitaran (nedovoljno izražen).

Cilj lečenja?  

Dobijanje maksimalnih rezultata u koštanim okvirima pacijenta.

Rezultati lečenja:

1) Skladan odnos zuba gornje i donje vilice
2) Pri maksimalnom osmehu više se ne vide desni
3) Postignuto je vidljivo unapređenje profila lica

Više o rezultatima postignutim sa ovim pacijentom, pročitajte ovde.

Podeli:

Radnička 51a

Novi Sad, Srbija

021/6613-168

Pozovite nas!

Radno vreme

Pon - Pet: 9:00 - 19:00

Zakažite pregled

office@orto4u.rs

066/6613-168

Pozovite nas!