Prim. dr sci. Milorad Šilić

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1961. godine, a ortopediju vilica specijalizirao je 1973. godine na Klinici za ortopediju vilica i lica Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Zvanje Primarijusa stiče 1980. godine. Doktorsku tezu odbranio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1983. godine.

Radio je kao stomatolog i specijalista ortopedije vilica u Zavodu za stomatologiju i Službi stomatološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja „Novi Sad”.

Godine 1995. osnovao je specijalističku stomatološku ordinaciju „dr Milorad Šilić”, kao prvu i jedinu u Vojvodini i Srbiji, koja se bavila isključivo lečenjima iz oblasti ortopedije vilica, a od 2016. godine njen kontinuitet nastavlja specijalistička ordinacija ORTO4U.

Pohađao je mnoge edukacije iz tehnika lečenja fiksnim ortodontskim aparatima. Prvi na teritoriji Vojvodine i među prvim ortodontima u SFRJ, uveo je još 1974. godine lečenje fiksnim ortodontskim aparatima kao novu metodu u kliničku praksu. Tokom godina uspešne kliničke prakse razvijao je timski rad, naročito u domenu ortodontsko-hirurških tretmana.

Objavio je preko 60 stručnih radova u domaćoj i stranoj literaturi. Prezentovao je stručne radove i kliničko iskustvo na kongresima i skupovima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih priznanja. Za izuzetne rezultate u dugogodišnjem radu u ostvarivanju ciljeva i zadataka UNICEF-a, dobio je 1987. godine Plaketu Jugoslovenske komisije za saradnju sa UNICEFOM.

Jedan je od osnivača Stomatološke sekcije DLVSLD, Aktiva stomatologa Novog Sada, Ortodontske sekcije SLD, gde je u nekoliko mandata bio predsednik sekcija. Aktivno je učestvovao u organizaciji kongresa, simpozijuma i stručnih sastanaka širom zemlje.

Kao mentor ortopedije vilica, preneo je bogato iskustvo i znanje svojim specijalizantima, a jedan od njegovih najboljih učenika i sledbenika je dr Biljana Reba.

Konsultant je u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji ORTO4U od samog osnivanja.

Radnička 51a

Novi Sad, Srbija

021/6613-168

Pozovite nas!

Radno vreme

Pon - Pet: 9:00 - 19:00

Zakažite pregled

office@orto4u.rs

066/6613-168

Pozovite nas!