Ortodontske nepravilnosti kod blizanaca

Blizanci su oduvek veoma zanimljivi u različitim medicinskim istraživanjima, posebno za ispitivanja etioloških faktora, odnosno analizi uzroka određene pojave. U ortodonciji, zanimljiva su ispitivanja osobina nepravilnosti.  Metode ispitivanja baziraju se prvobitno na ispitivanjima monozigotnih – jednojajnih i dizigotnih – dvojajnih blizanaca. Monozigotni blizanci nastaju iz jednog zigota, koji se potom deli na dva identična dela.

Pročitaj više

Da li je potrebno vaditi zube iz ortodontskih razloga?

Kod pacijenata sa pravom teskobom (nedostatkom prostora za smeštaj stalnih zuba u raspoloživ prostor kosti), terapijski postupak je smanjenje broja stalnih zuba. Često u ortodontskoj praksi za pacijenta takav plan terapije biva iznenađujući i pokreće niz pitanja. Dajemo Vam neke od odgovora: 1) Postoje urođene granice kosti u kojoj su smešteni zubi. 2) Količina kosti

Pročitaj više

Obrnut preklop prednjih zuba i prinudni zagrižaj – Lečenje – ORTO4U

Šta znači obrnut preklop prednjih zuba? Prikazan međusobni položaj gornjih i donjih zuba uslovljen je isuviše nagnutim krunicama gornjih prednjih zuba prema unutra. Takva situacija dovodi donju vilicu u isturen položaj pri zagrižaju. Na šta sve utiče preklop zuba i prinudni zagrižaj? Kada je vilica u isturenom položaju vođena nekom prinudom to se naziva obrnuti preklop

Pročitaj više

Teskoba (nedostatak prostora za pravilan smeštaj zuba u vilici) uz prominenciju zuba i usana – Fiksna proteza

Kako fiksna proteza može da Vam promeni izgled lica i obezbedi lep osmeh? Kod osoba sa dugačkom formom lica ponekad dolazi do problema sa teskobom zubnog niza, odnosno do krivljenja zuba usled nedostatka mesta. Fiksna proteza obezbediće stabilnost zagrižaja i poboljšanje estetskog izgleda zuba. Pogledajte rezultate nakon nošenja fiksne proteze: A o rezultatima rešavanja ovog problema

Pročitaj više

Kako se leči otvoren zagrižaj u frontu

Šta znači otvoren zagrižaj? Nemogućnost dodirivanja prednjih zuba pri zagrizu definiše se kao otvoren zagrižaj u frontu. Prikazani slučaj manifestuje produženo lice i otvoren zagrižaj u frontalnom segmentu kombinovan sa teskobom zubnog niza. Kako se pomoću fiksne proteze unapredila estetika lica? Lečenjem su ostvareni balans zagrižaja u vertikalnoj dimenziji i teskobnost zubnog niza. Ortodontski tretman

Pročitaj više

Razmak između zuba (rastresitost) – lečenje i terapija – ORTO4U

Rastresitost (razmaci između zuba) najčešće nastaje usled disproporcije između veličine zuba u odnosu na dimenziju vilične kosti, tj alveolarni greben. U prikazanom slučaju razmaci su rezultat izbačenosti gornjih i donjih frontalnih zuba. U toku terapije ortodontskim fiksnim apratom promenjen je nagib gornjih i donjih prednjih zuba, što je doprinelo spajanju razmaka. Uz to, korigovan je

Pročitaj više

Teskoba – Kako fiksna proteza i vađenje zdravih zuba mogu da Vam obezbede lepši osmeh? – ORTO4U

Ispravljanje zuba fiksnim protezama zahteva detaljna i precizna ispitivanja koja najčešće ukazuju na nemogućnost pozicioniranja zuba u raspoloživ prostor vilica (tzv. teskoba), dok je lepši osmeh rezultat pravilnog dugogodišnjeg tretmana i dolazi na kraju. Da bismo postavili dijagnozu teskobe, potrebna su opsežna ispitivanja. Ona ukazuju na nemogućnost pozicioniranja zuba u raspoloživi prostor vilica bez vađenja

Pročitaj više

Deficitaran profil i uvučena donja vilica – Lečenje – ORTO4U

PRE POČETKA LEČENJA Pacijent ima izražen deficitaran profil sa uvučenom donjom vilicom. Zubi shodno tome nemaju usklađen okluzalni kontakt. POSLE ZAVRŠENOG LEČENJA Terapija je spovedena fiksnim aparatom, i upotrebom ekstraoralnih sila u trajanju od dve i po godine. Profil je značajno unapređen. Okluzalni odnosi skladni. Funkcija žvakanja rehabilitovana.

Pročitaj više

Gingivalni osmeh – ortodontsko lečenje

Drastična razlika u osmehu postignuta je ortodontskim lečenjem. Pacijent je bio pod tretmanom fiksnim aparatom uz dodatno nošenje J-HOOK-ova.         Izražen gingivalni osmeh (gummy smile)                                   Kompenzovan gingivalni osmeh

Pročitaj više

Dubok zagrižaj kao posledica položaja zuba

  Prikazani slučaj dijagnostikovan kao duboki zagrižaj dentalnog porekla. To zapravo znači da su odnosi koštanih stuktura potpuno ispravni i da je prikazana klinička slika uzrokovana isključivo rasporedom zuba. Terapijski rezultat moguće je bilo ostvariti vađenjem prvih premolara u gornjoj i drugih premolara u donjoj vilici uz korišćenje direkcionih sila pomoću fiksnog aparata. Unapređenje profila

Pročitaj više

Dubok zagrižaj kao posledica niske donje 1/3 lica sa izraženim gingivalnim osmehom (vidljivost desni)

Dubok zagrižaj može biti uzrokovan položajem kostiju donjeg lica koje su tako raspoređene da pacijent kao posledicu ima opisani simptom. Uzrok može biti i preterano izrastanje gornjih ili donjih zuba u prednjem segmentu lica, ili pak njihova prenaglašena nagnutost (tada je reč o strmom zagrižaju). Kod takvih pacijenata lečenje je usredređeno isključivo na ortodontsku terapiju.

Pročitaj više

Kako pomoću fiksnog aparata unapređujemo estetiku lica?

Duboki zagrižaj kod pacijenta manifestuje se kada posmatramo same zube, ali i kroz konstrukciju lica koja pokazuje nisku donju trećinu. Proučavanje profila ukazuje na uvučenost donje vilice prema pozadi, spram ostalih sruktura lica. Takođe, prisutno je prikazivanje gingive (desni) pri maksimalnom osmehu. Cilj lečenja: 1) Postizanje harmonije zagrižaja kada pacijent zatvori usta i pri funkciji

Pročitaj više

Radnička 51a

Novi Sad, Srbija

021/6613-168

Pozovite nas!

Radno vreme

Pon - Pet: 9:00 - 19:00

Zakažite pregled

office@orto4u.rs

066/6613-168

Pozovite nas!