Od čega zavisi cena mobilne ili fiksne proteze?

Cena ortodontskog aparata – mobilne ili fiksne proteze, zavisi od mnogo faktora a diktira je složenost problema koji pacijent ima.

Ako govorimo o mobilnim protezama koje se najčešće koriste u mešovitoj denticiji, pravilo je da se utvrđena cena isplaćuje u celosti, na početku terapije. Dodatni trošak može da nastane ukoliko je u toku terapije potrebno dodati određeni element u protezu za koji se ukaže potreba u toku lečenja, zatim ukoliko je u nekom momentu potrebno reparirati (popraviti) oštećen deo ili izraditi nov aparat, u slučaju gubitka starog. Bitno je istaći da se u tim slučajevima naplaćuju samo troškovi tehnike.

Ukoliko se ukaže potreba za ekstraoralnim aparatima, tada se naplaćuje dodatna naprava.

Ako je pacijentu i nakon smene svih mlečnih zuba stalnim, neophodan nastavak terapije u vidu fiksne proteze, postoji poseban paket cena koji podrazumeva popust na celokupnu sumu fiksnog aparata.

VRSTA I ELEMENTI FIKSNE PROTEZE UTIČU NA CENU

Cena fiksne proteze se određuje posle dijagnostikovanja prirode ortodonskog problema. Pacijentu se određuje cena lečenja, bez dodatnih troškova. Cena podrazumeva celokupno lečenje, od momenta postavke fiksnog aparata sve do kraja lečenja, što podrazumeva sve adaptacije tokom trajanja terapije (najčešće oko 2 godine), kao i retencioni aparat (protezu koja se nosi nakon skidanja fiksnog aparata radio državanja stabilnosti pozicije zuba).

Cena se razlikuje u odnosu na vrstu izabranih breketa (elemenata proteze koje lepimo na zube). Pacijenti mogu da biraju između metalnih i keramičkih breketa. Keramički breketi povećavaju sveukupnu cenu lečenja.

Cena je takođe viša od standardne ukoliko je potrebno korišćenje mini implanata, J hook-ova i drugih elemenata koji povećavaju efikasnost terapije i obezbeđuju siguran ishod tretmana.

Cena terapije fiksnim aparatima je ista bez obzira da li se radi o jednostavnom slučaju ispravljanja “blage teskobe” ili je u pitanju lečenje kompleksnih slučajeva sa pripremom za ortognatu hirurgiju. Razlika u ceni definiše se samo ukoliko je potrebno koristiti mini implante ili ekstraoralne aparate u datom slučaju. Ovakav pristup odredili smo radi veće pristupačnosti pacijentima sa težim nepravilnostima, iako to u njihovom slučaju podrazumeva dužu terapiju i veći broj kontrola.

PLAĆANJE FIKSNE PROTEZE U RATAMA

Način plaćanja je višestruk. Najčešći je modalitet avansnog plaćanja, kada je pacijentima omogućeno da na početku lečenja avansno uplate 50% dogovorene cene i da u toku terapije isplaćuju ostatak, sukcesivno na kontrolama, tako da kompletni dug otplate do trenutka skidanja fiksnog aparata. Često pacijenti mogu da refundiraju troškove preko firme u kojoj rade. U tom slučaju pripremamo svu potrebnu dokumentaciju.

U specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji ORTO4U, naši pacijenti imaju mogućnost odloženog plaćanja na šest mesečnih rata u okviru kojeg se ukupan iznos transakcije deli na jednake mesečne rate i u celosti je oslobođen kamate.

U slučaju da se pacijent odluči za isplaćivanje potpune cene ostvaruje popust od 10%.

Na kraju je važno istaći da nakon dogovorene cene pacijent nema dodatne, skrivene troškove.

Dodatna pitanja u vezi ortodontskih aparata možete postaviti pozivanjem brojeva 021/6613 168 i 066/6613-168

 

Radnička 51a

Novi Sad, Srbija

021/6613-168

Pozovite nas!

Radno vreme

Pon - Pet: 9:00 - 19:00

Zakažite pregled

office@orto4u.rs

066/6613-168

Pozovite nas!